<rp id="njffa"></rp>
 1. <tbody id="njffa"></tbody>
  <tbody id="njffa"></tbody>
  <rp id="njffa"></rp>

    Awesome Starter Kit。一系列很棒的Boilerplates和入門套件

    2023-03-20 09:52:10來源:GitHub作者:

    &nbsp;網絡上一系列很棒的Boilerplates和入門套件。

     網絡上一系列很棒的Boilerplates和入門套件。

    Tags URL
    Android https://github.com/hitherejoe/Android-Boilerplate
    Android https://github.com/ribot/android-boilerplate
    Angular https://github.com/ngbp/ngbp
    Angular, Angular1 https://github.com/angular/angular-seed
    Angular, Angular2 https://github.com/scotch-io/angular2-starter-basic
    Angular, Angular2, Typescript, Karma, Protractor https://github.com/AngularClass/angular2-webpack-starter
    ASP.net, Babel, React, Redux https://github.com/kriasoft/aspnet-starter-kit
    Babel, Chai, Yeoman https://github.com/kriasoft/babel-starter-kit
    Backbone https://github.com/tbranyen/backbone-boilerplate
    C#, CQRS https://github.com/edumentab/cqrs-starter-kit
    Chopstick https://github.com/getchopstick/chopstick-boilerplate
    d3 https://github.com/1wheel/d3-starterkit
    Design, HTML, CSS https://github.com/salesforce-ux/design-system-starter-kit
    Django https://github.com/DrkSephy/django-hackathon-starter
    Django https://github.com/fasouto/django-starter-template
    Django, Angular2 https://github.com/aswinkp/django-ng2-starter
    Dojo https://github.com/csnover/dojo-boilerplate
    Drupal https://github.com/Lullabot/drupal-boilerplate
    Drupal, Drush, Composer https://github.com/liip/bund-drupal-starterkit
    Drupal, Elm https://github.com/Gizra/drupal-elm-starter
    Durandal https://github.com/BlueSpire/Durandal/tree/master/platforms/HTML/StarterKit
    Electron https://github.com/szwacz/electron-boilerplate
    Element UI https://github.com/ElementUI/element-starter
    Emacs https://github.com/technomancy/emacs-starter-kit
    Emacs https://github.com/eschulte/emacs24-starter-kit
    Email https://github.com/seanpowell/Email-Boilerplate
    Emberjs https://github.com/emberjs/starter-kit
    Express.js, Babel, Jest https://github.com/vmasto/express-babel
    Express.js, MongoDB, Passport.js, Jade https://github.com/aredo/express4-bootstrap-starter
    Express.js, React, Node.js https://github.com/trutoo/trutoo-starter-kit
    Fabric, Blockchain https://github.com/IBM-Blockchain/fabric-boilerplate
    Fastshell https://github.com/HosseinKarami/fastshell
    Fire TV https://github.com/amzn/web-app-starter-kit-for-fire-tv
    Flask, Python https://github.com/mjhea0/flask-boilerplate
    Focusjs https://github.com/KleeGroup/focus-starter-kit
    Gauntlt https://github.com/gauntlt/gauntlt-starter-kit
    Go https://github.com/qiangxue/golang-restful-starter-kit
    Go, React, Redux https://github.com/olebedev/go-starter-kit
    Go, Relay, GraphQL https://github.com/sogko/golang-relay-starter-kit
    Google App Engine https://github.com/coto/gae-boilerplate
    Grunt, Email https://github.com/dwightjack/grunt-email-boilerplate
    Gulp https://github.com/cferdinandi/gulp-boilerplate
    Gulp https://github.com/carloscuesta/starterkit
    Gulp, LESS, Bootstrap https://github.com/scotch-io/gulp-and-less-starter-kit
    HTML, CSS https://github.com/google/web-starter-kit
    HTML, CSS https://github.com/h5bp/html5-boilerplate
    HTML, HTML5 https://github.com/h5bp/html5-boilerplate
    Ionic, Ionic2 https://github.com/marcoturi/ionic2-boilerplate
    jQuery https://github.com/jquery-boilerplate/jquery-boilerplate
    Lavarel, Vue.js https://github.com/codecasts/spa-starter-kit
    Magento, Bootstrap https://github.com/webcomm/magento-boilerplate
    Marionette https://github.com/BoilerplateMVC/Marionette-Require-Boilerplate
    MBrace https://github.com/mbraceproject/MBrace.StarterKit
    MelonJS https://github.com/melonjs/boilerplate
    Mern https://github.com/Hashnode/mern-starter
    Meteor https://github.com/yogiben/meteor-starter
    Meteor https://github.com/rgoomar/meteor-starterkit
    Meteor https://github.com/matteodem/meteor-boilerplate
    Meteor, React https://github.com/apollographql/meteor-starter-kit
    Meteor, React https://github.com/themeteorchef/base
    MJML https://github.com/epayet/mjml-starter-kit
    Node.js, MongoDB, Hackathon https://github.com/sahat/hackathon-starter
    Node.js, Express, React https://github.com/Xantier/nerd-stack
    NW.js https://github.com/szwacz/nw-boilerplate
    Phalcon https://github.com/redound/phalcon-rest-boilerplate
    Polymer https://github.com/PolymerElements/polymer-starter-kit
    Polymer https://github.com/StartPolymer/polymer-starter-kit-plus
    Preact https://github.com/developit/preact-boilerplate
    Rails, Angular, Postgres https://github.com/svkanoria/rails-app-starter-kit
    Rails, Rails4, Bootstrap, Devise https://github.com/starterkits/rails4-starterkit
    Rails, Spree, React, Redux https://github.com/spark-solutions/spark-starter-kit
    React https://github.com/react-boilerplate/react-boilerplate
    React Native https://github.com/mcnamee/react-native-starter-app
    React Native, Meteor https://github.com/meteor-factory/react-native-meteor-starter
    React Native, Meteor https://github.com/spencercarli/react-native-meteor-boilerplate
    React, Apollo, Express.js, Redux https://github.com/saikat/react-apollo-starter-kit
    React, Express, GraphQL, Node.js https://github.com/kriasoft/react-starter-kit
    React, Flux https://github.com/coryhouse/react-flux-starter-kit
    React, Flux https://github.com/christianalfoni/flux-react-boilerplate
    React, MobX, Babel https://github.com/mobxjs/mobx-react-boilerplate
    React, Rails https://github.com/elierotenberg/react-rails-starterkit
    React, React Native, Relay https://github.com/codefoundries/UniversalRelayBoilerplate
    React, Redux https://github.com/davezuko/react-redux-starter-kit
    React, Redux https://github.com/ctrlplusb/react-universally
    React, Redux, Foundation https://github.com/timaschew/react-redux-foundation-boilerplate
    React, Redux, PluralSight https://github.com/coryhouse/pluralsight-redux-starter
    React, Redux, Uniloc https://github.com/unicorn-standard/starter-kit
    React, Relay, Reindex https://github.com/reindexio/reindex-starter-kit-react
    React, Slingshot, Redux https://github.com/coryhouse/react-slingshot
    Relay, GraphQL https://github.com/relayjs/relay-starter-kit
    SAP, Internet of things https://github.com/SAP/iot-starterkit
    SaSS https://github.com/HugoGiraudel/sass-boilerplate
    Server, Config https://github.com/h5bp/server-configs
    Server, Config, Nginx https://github.com/h5bp/server-configs-nginx
    Spectacle https://github.com/FormidableLabs/spectacle-boilerplate
    Sublime https://github.com/sloria/sublime-html5-boilerplate
    Svg https://github.com/una/svg-icon-system-boilerplate
    Threejs, WebVR, VR https://github.com/borismus/webvr-boilerplate
    Typeplate, Typography https://github.com/typeplate/starter-kit
    VIM https://github.com/cookiengineer/.vim
    VueJS, Express, MongoDB, Node.js https://github.com/icebob/vue-express-mongo-boilerplate
    Webdriver, Cucumber https://github.com/webdriverio/cucumber-boilerplate
    Webpack, React, Redux https://github.com/jpsierens/webpack-react-redux
    WordPress https://github.com/DevinVinson/WordPress-Plugin-Boilerplate
    Yii, Yii2, PHP https://github.com/trntv/yii2-starter-kit

     

    關鍵詞:Boilerplates模版
    使劲别停好大好深好硬